• DeZaaier-lijn-boven
 • DeZaaier Home Met Slogan
 • DeZaaier2019 9664
 • IMG 1874
 • DeZaaier2019 6321
 • DeZaaier2019 9696
 • IMG 1896
 • Zaaier Gelevoetbal
 • DeZaaier2019 9775
 • Zaaier Voetballen
 • DeZaaier2019 9618
 • Zaaier 4kids
 • Zaaier Buitenspelen
 • Zaaier Lesgeven
 • Zaaier Opschoolplein

Bleriotstraat 3
7395 ML Teuge
055 - 323 17 92

 

stuur een e-mail

 • DeZaaier Lijn onder
 • Lijn Onder Groen

CBS De Zaaier

Op onze school staat vertrouwen in eigen kunnen en verbinding met de omgeving en met elkaar centraal. Uw kind wordt gestimuleerd zoveel mogelijk te leren en zich zo maximaal mogelijk te ontplooien. Daarbij richten we ons op de basisvakken als taal en rekenen en even zo belangrijk; hoe we met elkaar omgaan. We werken aan een fijne sfeer in de groepen en in de school als geheel. 

Met ons onderwijs, een horizontaal lessysteem en de kleinschalige opzet van de school wordt gezorgd voor persoonlijke aandacht voor uw kind. Een rustige, plezierige leeromgeving en de natuurrijke buitenruimte bieden optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van ieder kind.Petra Kuppens
directeur CBS De Zaaier

CBS De Zaaier is onderdeel van Stichting PCBO Voorst

 

@DeZaaierTeuge

@DeZaaierTeuge

Vandaag kwam i.v.m. het thema ‘Wij zijn onderweg’ een echte fietsenspecialist op school om in groep 1/2 en 2/3 wat te leren over de fiets. We hebben een band geplakt en een nieuwe fiets uitgepakt en helpen in elkaar zetten! Bedankt Rijwielspecialist Dirk Blok!
@DeZaaierTeuge

@DeZaaierTeuge

ANWB Streetwise in alle groepen! Wat is er vandaag veel geleerd over verkeersveiligheid. Veiligheid op straat als voetganger, als fietser en in de auto. #anwb #verkeersveiligheid #verkeerseducatie
@DeZaaierTeuge

@DeZaaierTeuge

Het thema ‘Wij zijn onderweg’ is geopend in de groepen 1 t/m 3 met een speurtocht met een zoekkaart door de wijk! In de hoeken op het speel- leerplein en in de groep is er van alles te leren en te spelen! Ook het plein is een groot verkeersplein geworden! #verkeer #onderbouw
 • DeZaaier-lijn-boven