• DeZaaier-lijn-boven
  • DeZaaier Lijn onder
  • Lijn Onder Groen

21e eeuwse vaardigheden

Deze vaardigheden bieden de kinderen de uitrusting voor een toekomst die nog niet goed te voorzien is, maar die naar verwachting steeds sneller zal veranderen en die in een steeds hoger tempo aanpassing van mensen verwacht. Deze 21e eeuws vaardigheden komen veel aan bod binnen de lessen ‘handen-uit-de-mouwen’. Ook binnen de dagelijkse taal- en rekenlessen wordt dit aangeboden.   KIVA
Hoe ga je met elkaar om? Sociale competenties worden geoefend en geleerd om ze vervolgens op verschillende momenten van de dag toe te kunnen passen. 

Onze KIVA methode is een bewezen methodiek die preventief werkt tegen pesten. Met andere woorden hoe gaan we wenselijk met elkaar om. De normen die we samen stellen zijn:

  • We horen er allemaal bij: ik, jij en ook hij.
  • We willen samen een groep zijn, want dat is fijn.
  • Boos, verdrietig, blij, houd rekening met mij.
  • We verschillen allemaal, dat maakt ons speciaal.
  • We gaan goed met elkaar om.
  • We helpen elkaar.
  • We komen voor elkaar op. 

 

Engels vanaf groep 1
Het vak Engels  wordt in het kader van een goede voorbereiding op de toekomst en een stevige basis voor het voortgezet onderwijs sinds schooljaar 2019-2020 gegeven vanaf groep 1. 

  • DeZaaier-lijn-boven