De oudercommissie (OC) is een klankbordgroep van ouders. De OC bestaat uit tenminste 5 ouders, waarbij zoveel mogelijk gestreefd wordt naar spreiding van ouders met kinderen uit alle 8 groepen. De OC bespreekt wat er leeft onder de ouders, stelt vragen, denkt mee of adviseert de school.

Bij de vergaderingen is de directeur ook deels aanwezig. De OC vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en dus voor alle ouders/verzorgers toegankelijk en worden op school gehouden. Tijdens een vergadering wordt o.a. gesproken over: de financiële voortgang, voortgang werkgroepen, lopende of nieuwe punten die zijn ingebracht door leden of ons bereikt hebben via ouders, de MR, de directie, leerkrachten etc.

De OC beheert ook gelden zoals de ouderlijke bijdrage en de oud papier inkomsten. Ook regelt of financiert de OC attenties zoals bijvoorbeeld cadeautjes van de Sint of cadeaus voor andere mensen die belangeloos hun medewerking verlenen. Maar ook kan de OC gevraagd worden om een kleine attentie of bloemetje (namens alle ouders/verzorgers) te verzorgen voor speciale gebeurtenissen.

De OC wordt op dit moment vertegenwoordigd door: Stefanie Verwaaijen, Inge Velthuis, Geert-Jan te Wierik, Majella Pannekoek,  Maike van den Tol, Esther de Graaf en Wim Buitenhuis.

De OC op de Zaaier werkt met verschillende werkgroepen samen. Te weten;

de werkgroep Ouderraad (=OR)

De OR helpt bij de organisatie en uitvoering van schoolactiviteiten. Hierbij kunt u denken aan ouderavonden, sinterklaasviering, kerstviering, paasviering, de musical groep 7/8, eerste schooldag en de sportmiddag. Zij helpen bij de organisatie van buitenschoolse activiteiten als de avondvierdaagse of organiseren zelfstandig activiteiten. 

de werkgroep ‘Hoofdluis’

Deze werkgroep bestaat uit ouders die de luizencontrole verzorgen na de vakanties en de nacontroles indien nodig tussendoor.

de werkgroep ‘Verkeersouders’

De verkeersouders staan ’s ochtends aan de Rijkstraatweg om de kinderen een veilige oversteekplaats te bieden.

Wilt u lid worden van de OC of van één van de werkgroepen dan kunt u zich altijd aanmelden via de hulpinfo die u in het begin van het schooljaar krijgt.