De oudercommissie (OC) is een klankbordgroep van ouders en ze helpen mee bij de organisatie en uitvoering van schoolactiviteiten. Hierbij kunt u denken aan ouderavonden, sinterklaasviering, kerstviering, paasviering, de musical groep 7/8, eerste schooldag en de sportmiddag. Zij helpen bij de organisatie van buitenschoolse activiteiten als de avondvierdaagse of organiseren zelfstandig activiteiten. De OC bestaat uit tenminste 8 leden, waarbij zoveel mogelijk gestreefd wordt naar spreiding van ouders met kinderen uit alle 8 groepen. Bij de vergaderingen kan er ook een afvaardiging van het team aanwezig zijn. De OC vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar. 

De OC beheert ook gelden zoals de vrijwillige ouderlijke bijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage wordt o.a. gebruikt voor het betalen van de sinterklaas cadeautjes, attenties rondom andere feestdagen, schoolreisjes, en incidentele kosten t.b.v. activiteiten met en voor de kinderen. De OC kan ook gevraagd worden om een kleine attentie of bloemetje (namens alle ouders/verzorgers) te verzorgen voor speciale gebeurtenissen.

Naast de OC zijn er ook een aantal werkgroepen actief

de werkgroep ‘Hoofdluis’

Deze werkgroep bestaat uit ouders die de luizencontrole verzorgen na de vakanties en de nacontroles indien nodig tussendoor.

de werkgroep ‘Verkeersouders’

De verkeersouders staan ’s ochtends aan de Rijkstraatweg om de kinderen een veilige oversteekplaats te bieden.

de werkgroep “Biebouders”

De biebouders helpen bij het innemen en uitlenen van de biebboeken op maandagochtend.

 

Wilt u lid worden van de OC of van één van de werkgroepen dan kunt u zich altijd aanmelden bij de leerkracht van uw kind.