• DeZaaier-lijn-boven
  • DeZaaier Lijn onder
  • Lijn Onder Groen

Dag-arrangement BSO

Dagelijks kan uw kind bij ons terecht van 7.30 – 18.00 uur. We werken samen met het Pommetje die voor ons de voorschoolse en naschoolse opvang verzorgt op onze locatie. De pedagogische medewerkers zorgen voor een breed aanbod aan ontspanning, knutsel-, sport- en spel-activiteiten zodat de kinderen een ontspannen, plezierige en gevarieerde middag beleven.

BSO Pommetje
contactpersoon: Leontien van der Werf

055 – 323 28 76
info@kinderdagverblijfpommetje.nl 

 

  • DeZaaier-lijn-boven