• DeZaaier-lijn-boven
  • DeZaaier Lijn onder
  • Lijn Onder Groen

Doelgericht onderwijs (EDI)

Wij verzorgen effectief, doelgericht en wetenschappelijk bewezen onderwijs en zijn ervan overtuigd dat leerlingen het meeste leren als er sprake is van leerkracht gestuurd onderwijs. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het Expliciete Directe Instructie model (EDI); een lesmodel/instructiemodel dat bewezen tot goede resultaten leidt en alle kinderen tot optimale groei laat komen. Ons motto ‘leren vertrouwen in eigen kunnen’ komt tot uiting in de manier van lesgeven binnen dit model. De leerkracht heeft in het begin van de les een prominente rol, waarna de kinderen stapsgewijs tot zelfstandig beheersing en toepassing van de lesstof worden gestimuleerd. 

Onze school heeft veel ervaring met dit model, wat terug te zien is in de ontwikkeling en de resultaten van de kinderen.Onze kennis delen met andere scholen
Bent u een school die zich verder wil ontwikkelen op het gebied van EDI en bent u nieuwsgierig naar onze werkwijze? U bent van harte welkom om bij ons op school een EDI-les bij te wonen in een van onze groepen. U kunt contact opnemen met Petra Kuppens, de directeur van onze school.

  • DeZaaier-lijn-boven