Groepsindeling

Op de Zaaier vindt u enkele groepen en combinatiegroepen. Elk jaar wordt er opnieuw gekeken naar hoe wij de groepsindeling zo kunnen vormgeven dat er optimaal geleerd kan worden, binnen de personele mogelijkheden. In sommige gevallen wordt er voor gekozen om een leerling groep overstijgend les te geven bij een bepaald vak. Bijvoorbeeld wanneer een leerling op een ander niveau rekent en de instructie en verwerking in een andere groep mee doet.

Doelgericht onderwijs

Wij verzorgen effectief, doelgericht en wetenschappelijk bewezen onderwijs en zijn ervan overtuigd dat leerlingen het meeste leren als er sprake is van leerkracht gestuurd onderwijs bij de basisvakken rekenen, taal en lezen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het Expliciete Directe Instructie model (EDI); een lesmodel/instructiemodel dat bewezen tot goede resultaten leidt en alle kinderen tot optimale groei laat komen. Ons motto ‘leren vertrouwen in eigen kunnen’ komt tot uiting in de manier van lesgeven binnen dit model. De leerkracht heeft in het begin van de les een prominente rol, waarna de kinderen stapsgewijs tot zelfstandig beheersing en toepassing van de lesstof worden gestimuleerd. 

Onze school heeft veel ervaring met dit model, wat terug te zien is in de ontwikkeling en de resultaten van de kinderen.

Breinbewust lesgeven

Breinbewust lesgeven is een effectieve werkwijze die gericht is op het vergroten van een gevoel van veiligheid en verbinding voor alle leerlingen in de klas. Hierdoor voelen de kinderen zich meer ontspannen en begrepen en neemt het gewenste gedrag in de klas toe. De werking van het brein in relatie tot gedrag is de basis van deze werkwijze. We richten ons op zelfbewustzijn, de sociaal-emotionele vaardigheden en heldere regels en routines in de groepen en schoolbreed. Als leerkrachten richten we ons op preventief handelen, om kinderen te ondersteunen in hun lerende breinstaat te komen om zo optimaal mogelijk te kunnen presteren. 

Handen uit de mouwen

Het werken met je handen is belangrijk voor de totaal ontwikkeling van ieder kind. Er wordt een groot scala aan activiteiten aangeboden waar de kinderen even niet met hun hoofd, maar met hun handen aan de slag gaan. We laten hen ontdekken en ervaren wat ze goed kunnen en hoe je plezier met elkaar beleefd door samen iets te maken. We hebben zo aandacht voor de talenten van kinderen. De kleine groepjes worden begeleid door vaste vrijwilligers uit de omgeving, vaak de ouders. De verbondenheid tussen jong en oud, school en omgeving wordt versterkt. De omgeving wordt binnengehaald en de school maakt gebruik van de omgeving. Door de grote hoeveelheid vrijwilligers kunnen we activiteiten in kleine groepjes van ongeveer 5 leerlingen aanbieden.

We leren ook hier weer kinderen te vertrouwen in eigen kunnen door te blijven stimuleren om alles te proberen, en als je blijft oefenen je er steeds beter in wordt.

Techniek

Het techniekonderwijs laat de kinderen kennis maken met verschillende technieken en fenomenen uit de natuurkunde of scheikunde. De techniektorens bevatten een enorme hoeveelheid proefjes die tijdens dit techniekatelier aan bod komen van een stroomkring aanleggen tot zeepjes maken.

Tuinieren

Oftewel het ‘tuintelen’ in onze eigen moestuin achter onze school. Aan het begin van het jaar wordt de tuin klaargemaakt. Vervolgens, zaaien, onkruid wieden, verzorgen en uiteindelijk oogsten en opeten natuurlijk!

Tekenen en schilderen

Verschillende technieken komen wisselend aan bod. Deze workshops worden door een aantal kunstenaars afwisselend gegeven waardoor verschillende technieken of expressies aan bod komen.

3D printen

Kinderen leren met 3D software een model te ontwerpen waarna deze geprint wordt met de 3D-printer op school. Deze bijzondere techniek geeft ook de aanleiding om met de kinderen te filosoferen wat dit in de toekomst voor een mogelijkheden kan bieden, bijvoorbeeld dat je je eigen fabrikant kan worden van vele artikelen of onderdelen.

Koken

Ook wel het ‘keukelen’ genoemd. Hier worden wekelijks verschillende gerechten bereid. En elke maand wordt er voor ouderen uit het dorp en omgeving een 3 gangen menu bereid. De kinderen bereiden de gerechten, dekken de tafels, ontvangen de gasten en serveren. 

EHBO

Zowel de theorie als de praktijk komt hier aan bod. Zij leren wat te doen als iemand gewond is, onwel wordt of hoe je iemand moet verbinden. En uiteraard wordt in praktijk gebracht door het met echt verband en materiaal te doen en zo te oefenen. Op dit moment zijn wij nog op zoek naar een vrijwilliger die dit onderdeel kan oppakken. Heeft u interesse? Laat dit dan aan ons weten.

Timmeren

Hier leren de kinderen omgaan met hout; zagen, boren, meten, schroeven, timmeren en wordt hun ruimtelijk inzicht gestimuleerd. Van vogelhuisjes tot krukjes als resultaat. De ruime hoeveelheid vrijwilligers helpen de kinderen daarbij zodat er bijna 1 op 1 begeleiding is waardoor de kinderen met allerlei gereedschappen leren werken.