De Zaaier is een Christelijke dorpsschool, waar alle kinderen van alle levensovertuigingen welkom zijn. Voor ons zijn alle mensen gelijkwaardig. We werken vanuit onze Christelijke waarden en normen met de kinderen en vinden wederzijds respect daarbij een belangrijk speerpunt. We gebruiken op school de methode Trefwoord voor de lessen levensovertuiging. Centraal in Trefwoord staat de leefwereld van kinderen. Kinderen worden uitgedaagd om aan de hand van eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen na te denken over levensbeschouwelijke thema’s.