Kennismakingsgesprek

Heeft u belangstelling in onze school en wilt u een (vrijblijvend) gesprek en/of rondleiding dan kunt u contact opnemen met onze directeur Annemarie Balster
directie.dezaaier@pcbovoorst.nl055 323 1792.

Aanmelden

Aanmelden van uw zoon/dochter kan vanaf het moment dat hij/zij 2,5 jaar oud is. Op dat moment kunt u als ouder goed inschatten welke school bij uw kind/peuter past. Wilt u voor deze periode uw interesse kenbaar maken of broertjes/zusjes alvast opgeven dan kunt u dit per mail kenbaar maken bij directie. Dit is nog geen officiële aanmelding. Het aanmeldformulier ontvangt u na het intakegesprek.

Aannamebeleid

Als dorpsschool hebben we niet de ambitie om een grote school te worden en koesteren we de kleinschaligheid. Dit betekent dat we een beperkt aantal plekken per groep hebben.  Kinderen uit Teuge en broertjes/zusjes hebben voorrang bij de plaatsing. De voorrang geldt tot 9 maanden voordat uw kind 4 wordt, dus wij adviseren u om tijdig aan te melden. Het volledige aannamebeleid kunt u opvragen bij de directeur.