• DeZaaier-lijn-boven
  • DeZaaier Lijn onder
  • Lijn Onder Groen

Kwaliteit van het team

De leerkracht maakt het verschil vanuit een leidende rol: de leerkracht is de leider van de groep en zet structuur en dynamiek centraal. Hierbinnen geven wij ruimte aan leerlingen om eigenaar te worden van hun eigen leerproces. 

Omdat de leerkracht het verschil maakt investeert De Zaaier structureel in een goed en actueel geschoold team. Wij blijven inzetten op een hoge kwaliteit van onze medewerkers. Middels individuele- en team-scholing blijft ons team lesgeven op een hoog niveau. De lerende cultuur brengt met zich mee dat we elkaar stimuleren, leergierig, nieuwsgierig en onderzoekend zijn en blijven. Een voorbeeld van een leven lang leren dat we mee willen geven aan onze kinderen.

  • DeZaaier-lijn-boven