Wat doet de medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de achterban (de kinderen, de ouders en de personeelsleden van de school) en toetst het beleid dat door de schoolleiding wordt uitgevoerd. De MR is het platform waarin ouders/verzorgers mee kunnen denken, praten en beslissen over zaken die de school aangaan, een wettelijke verplichting om dit als school goed geregeld te hebben. Onze gesprekspartner hierin is de directeur.

Wie zitten in de MR?

Onze MR bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders. U kunt zowel bij de ouders als bij de personeelsleden terecht met vragen en/of opmerkingen in het belang van u of uw kind.

Leden van de MR zijn:

  • Michael Damen (voorzitter, GMR-lid en vertegenwoordiging ouders)
  • Annemiek Schotman (vertegenwoordiging leerkrachten)
  • Nolleke Fuit (GMR-lid en vertegenwoordiging leerkrachten)
  • Frank Koetsier (vertegenwoordiging ouders)

MR-vergaderingen

De MR vergadert eens per 6 weken waarbij de directeur een gedeelte van de vergadering aanwezig is. De vergaderingen staan genoteerd op de jaarkalender in Parro en zijn openbaar (het eerste half uur) voor ouders en teamleden.