Wat doet de medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de achterban (de kinderen, de ouders en de personeelsleden van de school) en toetst het beleid dat door de schoolleiding wordt uitgevoerd. De MR is het platform waarin ouders/verzorgers mee kunnen denken, praten en beslissen over zaken die de school aangaan, een wettelijke verplichting om dit als school goed geregeld te hebben. Onze gesprekspartner hierin is de directeur.

Wie zitten in de MR?

Onze MR bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders. U kunt zowel bij de ouders als bij de personeelsleden terecht met vragen en/of opmerkingen in het belang van u of uw kind.

Leden van de MR zijn:

  • Annemieke Buwalda-van Diepen (voorzitter, GMR-lid en vertegenwoordiging ouders)
  • Lisette Scholten (vertegenwoordiging leerkrachten)
  • Teun Palm (GMR-lid en vertegenwoordiging leerkrachten)
  • Marleen Koetsier (secretaris en vertegenwoordiging ouders)

MR-vergaderingen

De MR vergadert eens per 6 weken waarbij de directeur een gedeelte van de vergadering aanwezig is. De vergaderingen staan genoteerd op de jaarkalender en zijn openbaar voor ouders en teamleden.