• DeZaaier-lijn-boven
  • DeZaaier Lijn onder
  • Lijn Onder Groen

Missie en visie


Missie
In een open, positieve, veilige sfeer en vanuit een christelijke houding zien en horen wij elk kind en laten wij kinderen optimaal ontwikkelen. Wij voelen ons verantwoordelijk om, samen met ouders, kinderen te leren vertrouwen op eigen cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces. Zodat zij met welbevinden goed kunnen functioneren in de maatschappij van de 21ste eeuw.

Door het werken vanuit onze missie doen wij ons werk niet omdat het moet, maar omdat het ertoe doet! De resultaten die je wilt bereiken zijn uiteindelijk maar gedeeltelijk afhankelijk van je kennis en vaardigheden, maar vooral van de innerlijke bron van waaruit je handelt: je morele kompas. 

Onze teamdrijfveren om deze missie te bereiken zijn onze kernwaarden: plezier, vertrouwen, samen, verantwoordelijkheid, ontwikkeling, ondernemend en passie. 


Visie 
Wij verzorgen effectief, doelgericht en wetenschappelijk bewezen onderwijs. Op basis daarvan zijn wij ervan overtuigd dat leerlingen het meeste leren als er sprake is van leerkracht gestuurd onderwijs. De leerkracht maakt het verschil vanuit een leidende rol: de leerkracht is leider van de groep en zet structuur en duidelijkheid centraal. Hierbij geven wij ruimte en vertrouwen aan leerlingen om sturing te geven aan en eigenaar te worden van hun eigen leerproces.

Verbinding met elkaar en de omgeving komt veel tot uiting bij het onderdeel HANDEN-UIT-DE-MOUWEN. Je leert niet alleen met je hoofd, maar ook met je handen en met elkaar. De kinderen werken aan een heel scala aan ‘maak’ activiteiten. 

Ouderen en vrijwilligers uit het dorp werken hier aan mee. De verbinding met jong en oud, dorp en school is van belang om kinderen te laten beseffen dat en samenleving elkaar helpt. Door verbinding met elkaar leer je met elkaar omgaan en ontstaat respect.

Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem waarbij de leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten. Wij kijken naar elk individu en dagen elk kind uit op de verschillende niveaus om tot optimale ontwikkeling te komen. Zo werken wij met een horizontaal rooster (de lessen rekenen en taal worden allemaal op hetzelfde moment in groep 3 t/m 8 aangeboden) en kunnen leerlingen waar nodig op hun eigen niveau de instructie volgen.

De leerkracht houdt in zijn les rekening met de verschillen tussen de leerlingen door waar nodig te differentiëren, door bijvoorbeeld verlengde instructie te geven of door extra uitdaging te bieden. De leerkracht prikkelt de nieuwsgierigheid van kinderen om tot leren te komen en wij stimuleren het leren van elkaar door coöperatieve werkvormen in te zetten. Ons motto:  cbs De Zaaier “leert kinderen vertrouwen in eigen kunnen”

  • DeZaaier-lijn-boven