Wij verzorgen effectief, doelgericht en wetenschappelijk bewezen onderwijs en zijn ervan overtuigd dat leerlingen het meeste leren als er sprake is van leerkracht gestuurd onderwijs. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het Expliciete Directe Instructie model (EDI).

De kernvakken taal en rekenen staan bij ons centraal. Goede taal-, lees- en rekenvaardigheden leggen het fundament voor een leven lang leren. 

Voorwaardelijk aan optimale ontwikkeling is je verbonden te voelen met elkaar en vertrouwen te hebben in elkaar en in jezelf. Het gevoel erbij te horen door waardering en erkenning is daarbij van groot belang. Deze basisbehoefte die aangeduid wordt in ‘de piramide van Maslow’ is de rode draad door de hele schooldag. Onze kleinschalig karakter heeft hierop een positief effect. Ieder kind wordt gezien.