• DeZaaier-lijn-boven
  • DeZaaier Lijn onder
  • Lijn Onder Groen

Onze school

De Zaaier is een open en moderne christelijke basisschool waar vertrouwen in eigen kunnen en verbinding met de omgeving en elkaar centraal staat. 

Wij geven doelgericht onderwijs gericht op de kernvakken taal en rekenen. Onze leerkrachten en ondersteuners werken dagelijks vol passie en plezier aan de een passend lesaanbod met diversiteit aan activiteiten en een goede sfeer met waardering en erkenning voor ieder kind. 

Ons motto: CBS De Zaaier leert kinderen vertrouwen in eigen kunnen.

Onze kernwaardes:

  • plezier
  • vertrouwen
  • samen
  • verantwoordelijk
  • ontwikkeling
  • ondernemend
  • passie
  • DeZaaier-lijn-boven