• DeZaaier-lijn-boven
  • DeZaaier Lijn onder
  • Lijn Onder Groen

Oudercommissie

De oudercommissie (OC) is een klankbordgroep van ouders. De OC bestaat uit tenminste 5 ouders, waarbij zoveel mogelijk gestreefd wordt naar spreiding van ouders met kinderen uit alle 8 groepen.

De OC bespreekt wat er leeft onder de ouders, stelt vragen, denkt mee of adviseert de school.

Bij de vergaderingen is de directeur ook deels aanwezig. De OC vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en dus voor alle ouders/verzorgers toegankelijk en worden op school gehouden. Tijdens een vergadering wordt o.a. gesproken over: de financiële voortgang, voortgang werkgroepen, lopende of nieuwe punten die zijn ingebracht door leden of ons bereikt hebben via ouders, de MR, de directie, leerkrachten etc.

De OC beheert ook gelden zoals de ouderlijke bijdrage en de oud papier inkomsten. Ook regelt of financiert de OC attenties zoals bijvoorbeeld cadeautjes van de Sint of cadeaus voor andere mensen die belangeloos hun medewerking verlenen. Maar ook kan de OC gevraagd worden om een kleine attentie of bloemetje (namens alle ouders/verzorgers) te verzorgen voor speciale gebeurtenissen.

De OC werkt met werkgroepen. Op De Zaaier zijn op dit moment bijvoorbeeld de volgende werkgroepen actief: de werkgroep Ouderraad (=OR), de werkgroep TussenSchoolseOpvang ( =TSO, ‘het overblijven’), de werkgroep ‘Hoofdluis’, de werkgroep ‘Verkeersouders’.

Wilt u lid worden van de OC of van één van de werkgroepen dan kunt u zich altijd aanmelden via de hulpinfo die u in het begin van het schooljaar krijgt.

De OC wordt op dit moment vertegenwoordigd door: Stefanie Verwaaijen, Inge Velthuis, Geert-Jan te Wierik, Majella Pannekoek, Robert Voordes, Maike van den Tol en Esther de Graaf.

  • DeZaaier-lijn-boven