• DeZaaier-lijn-boven
  • DeZaaier Lijn onder
  • Lijn Onder Groen

Ouderraad

De ouderraad (OR) helpt bij de organisatie en uitvoering van schoolactiviteiten. Hierbij kunt u denken aan ouderavonden, sinterklaasviering, kerstviering, paasviering, de musical groep 7/8, eerste schooldag en de sportmiddag. Zij helpen bij de organisatie van buitenschoolse activiteiten als de avondvierdaagse of organiseren zelfstandig activiteiten. Soms vraagt een evenement zoveel werk dat de OR tijdelijk extra ouders om hulp vraagt. U kunt zich via de jaarlijkse hulpinfo opgeven voor de OR. Mochten er nieuwe leden nodig zijn, dan zullen de ouders die zich opgegeven hebben via de hulpinfo als eerste worden benaderd.

  • DeZaaier-lijn-boven