• DeZaaier-lijn-boven
  • DeZaaier Lijn onder
  • Lijn Onder Groen

Ouders/verzorgers

Samen streven we naar de optimale omstandigheden om ieder kind tot groei en bloei te laten komen. Een stevige verbinding in de driehoek tussen kind-ouder-school is voor ons van groot belang.

We informeren elkaar zo goed mogelijk over relevante zaken die er toe doen om tot leren te komen. Ouders en school hebben een verschillende rol voor het kind. Het is belangrijk dat beide partijen goed op de hoogte zijn. We werken daarom nauw samen met ouders. Ook werken ouders mee in de school om ons onderwijs op deze wijze te kunnen blijven geven of extra’s te bieden, denk aan leesouders, biebouders, overblijfouders en hulpouders bij ‘Handen-uit-de-mouwen’.

  • DeZaaier-lijn-boven