Op basisschool de Zaaier vinden we het van belang om te polsen hoe ouders en kinderen het onderwijs en de school ervaren. Dit doen we onder andere door middel van gesprekken binnen en buiten de school en door tevredenheidspeilingen. De tevredenheidspeilingen van de ouders en de kinderen zijn terug te vinden op de website Scholen op de kaart.

U kunt hier direct de recente peilingen bekijken.