Engels

In groep 1 t/m 8 wordt Engels gegeven, we gebruiken hiervoor de methode “Join in”. Engels staat als een apart vak op het programma, maar het kan ook aangeboden worden binnen de thema’s die gekoppeld zijn aan andere leer- en ontwikkelingsgebieden.

De woordenschat wordt in de onderbouw systematisch opgebouwd door het gebruik van liedjes, spel, drama, verhalen en Total Physical Response (TPR). Daar komen geen woordenrijtjes en grammaticaregels aan te pas. De technische taalbeheersing staat niet centraal, maar het communiceren. De nadruk ligt bij de jongste kinderen op het luisteren en begrijpen, het spreken komt later pas. Ook in de bovenbouw staat de communicatie centraal.  Het is de bedoeling om als leerkracht de hele les Engels te praten. Engels is de voertaal. Het gebruik van Engels als voertaal draagt bij aan een hogere en meer natuurlijke beheersing van de taal door leerlingen. Dit zorgt ook voor een goede basis voor de overgang naar het VO

21e eeuwse vaardigheden

Deze vaardigheden bieden de kinderen de uitrusting voor een toekomst die nog niet goed te voorzien is, maar die naar verwachting steeds sneller zal veranderen en die in een steeds hoger tempo aanpassing van mensen verwacht. Deze 21e eeuws vaardigheden komen veel aan bod binnen de lessen ‘handen-uit-de-mouwen’, mediawijsheid en KIVA. Ook binnen de dagelijkse taal- en rekenlessen worden bepaalde vaardigheden toegepast.

KIVA

Hoe ga je met elkaar om? Sociale competenties worden geoefend en geleerd om ze vervolgens op verschillende momenten van de dag toe te kunnen passen. 

Onze KIVA methode is een bewezen methodiek die preventief werkt tegen pesten.  Het is echter meer dan een anti-pest programma. Met KIVA ontwikkelen de kinderen sociaal-emotionele vaardigheden. Met andere woorden hoe gaan we wenselijk met elkaar om en hoe zorgen we SAMEN voor een fijne sfeer in de groep. De normen die we samen stellen zijn:

  • We horen er allemaal bij: ik, jij en ook hij.
  • We willen samen een groep zijn, want dat is fijn.
  • Boos, verdrietig, blij, houd rekening met mij.
  • We verschillen allemaal, dat maakt ons speciaal.
  • We gaan goed met elkaar om.
  • We helpen elkaar.
  • We komen voor elkaar op. 

Naast de schoolbrede KIVA aanpak bieden we in groep 5 ook standaard het basisprogramma aan van de “Rots en Water” training. Een weerbaarheidsprogramma waarin kinderen enerzijds leren om “stevig” te staan als een rots en anderzijds leren om net als het “water” mee te kunnen bewegen met de ander. Samen met de leerkracht en intern begeleider kunt u kijken naar de mogelijkheden voor een individuele training voor uw kind.